office@stranichki.net
(+380) 99 759-38-12

Գործարան, մետաղական սալիկ

Կայքnovivikna.stranichki.net
ՆախագիծԳործարանը տանիքի նյութերի, մետաղական սալիկների, ծալքավոր տախտակի և մետաղական իրերի (Ուկրաինա, Կորսուն-Շևչենկովսկի քաղաք) արտադրող է:
Աշխատանքային
օրեր
30
ՏեխնոլոգիաOpencart
ամսաթիվը12/10/2019

Այլ աշխատանքներ