office@stranichki.net
(+380) 99 759-38-12

Webové inženýrské služby

Pokud nemáte stránku - pomůžeme vám!
Webové inženýrské služby

Jednoduché stránky

pro malé podníky
1 - 2 týdny ~16000 Kč 0,073
  • Vytvoření malého webu vám pomůže vyprávět o vaší firmě, o vašich odborných schopnostech nebo službách, o nabízeném produktu
  • Náklady přímo závisí na vynaložených pracovních prostředcích. Získáte jednoduchý systém pro správu obsahu a potřebné konzultace

Složitější stránky

pro střední podníky
2 - 4 týdny ~32000 Kč 0,15
  • Jedná se o internetové obchody, informační zdroje a další webové stránky s pokročilou funkčností nebo strukturou
  • Náklady na vývoj závisí na velikosti projektu a implementaci potřebné funkce

Komplexní weby

vše obsahující
  • Řešení netriviálních návrhových úkolů vyžaduje nekompromisní opatření a dobře koordinovanou kolektivní práci
  • Cena je stanovena individuálně a závisí na složitosti objednané projektové a technologické základny
Webové inženýrské služby