(+420) 735-218-385

Konstrukční dílna

Nejprve se seznámíme s technickým zadáním. Po prostudování dokumentů určíme náklady na web a předložíme k projednání plán spolupráce. Zde zjistíte, jak funguje naše výrobní linka
Dílna

Production cykle

Block-0 Analytics
Block-1 Sketching
Block-2 Base
Block-3 Coding
Block-4 CMS setup
Block-5 Deployment process
Block-6 Debugging
You get Working web pages with all used sources (images, fonts, design layout), Adaptability for mobile devices, Consultations

Analytika

Analýza údajů o vaší firmě a zákaznících, formulace problému, který by web měl vyřešit.

Blok-0: Základ

Jedná se o konstrukční část a diskuze architektury webových stránek. Výběr vývojových nástrojů a nastavení pracovního prostředí. Připravujeme materiály k publikaci: texty, obrázky, ikonky

Blok 1: Návrhový výkres

Určujeme barevné schéma webu a vybereme písma, nakreslíme design všech stránek. Koordinujeme práci a připravujeme návrhové řešení

Blok-2: Kódování

Při vývoji využíváme moderní nástroje a technologie: Bootstrap, Gulp, Sass, Git, Adobe XD a mnoho dalšího. Každý blok webu je optimalizován pro mobilní zařízení a pomocí webového standardu W3C jsou kontrolovány softwarové chyby

Blok 3: Instalace CMS

V další fázi výroby připojíme k HTML šabloně systém správy obsahu webu. V závislosti na úkolu nabízíme: Modx, Opencart či Jekyll

Blok 4: Proces nasazení

Příprava projektu k dodání. Optimalizujeme kód, obrázky. Na serveru také vytváříme několik důležitých souborů nezbytných pro správnou interakci webu se systémy Yandex a Google: sitemap.xml, robots.txt, rss.xml

Blok-5: Ladění

Provádění strukturálních nebo konstrukčních změn, testování, přizpůsobení individuálním potřebám zákazníka. Závěrečná fáze výrobního cyklu

Poznámka

Projekt nemůže být považován za dokončený hned po schválení práce a přijetí závěrečné platby. Zavazujeme se udržovat web nejméně po dobu 1 měsíce, abychom jej doladili. Nezapomeňte, že k nalezení správných řešení je nutná těsná spolupráce. Kvalitního výsledku dosáhneme pouze operativní komunikací.

Dostanete

  • - Design: soubory Adobe XD / Photoshop
  • - Všechny obrázky, originály obrázků
  • - HTML šablona: hotový projekt
  • - Všechna použitá písma
  • - Všechny použité pluginy
  • - Přizpůsobitelnost pro mobilní zařízení
  • - Primární SEO optimalizace
  • - Konzultace
Dílna

Co je to Jekyll?

Pokud vaše stránky nevyžadují interakci s databází: autorizace, registrace uživatelů, jestli máte web vizitku, kde není potřeba v časté aktualizaci dat z vlastního administračního panelu anebo je to velký informační zdroj, Jekyll je vynikající řešení. Stránky v tomto systému pracují bez serverové ( back-end ) komponenty, takže nemohou být hacknuty, jsou bezpečné a rychlé. Statický generátor stránek Jekyll je vhodný pro web s vysokou návštěvností, protože neexistuje žádná péče o servis PHP, MySQL nebo Apache systémů. Na druhou stranu celá interaktivita by musela být vytlačena z front-endu pomocí Javascript. Webstránky vaření, online kina, stránky pro profesionální vydavatele novinek můžou být implementované pomocí Jekyll.

MODx systém

Pro vývoj klientských webů ve všech ostatních případech používáme MODx jako nejpohodlnější a nejrychlejší platformu. Podle osobních pozorování stránky provozované na MODx fungují rychleji a bezpečněji. Kromě toho jsou snadněji udržovatelné a rychlejší než ty, které používají WordPress.

Opencart systém

Při vytváření obchodů používáme platformu Opencart. Jedná se o výkonnější CMS pro vývoj internetových obchodů s dostatečnými možnostmi přizpůsobit a spravovat prodej. Díky nativní podpoře tohoto stroje poctivých a populárních frameworků vytvoříme krásný a funkční e-shop, plně adaptivní pro mobilní zařízení.

Our development tools

Technology Info
October CMS This is a newest website building platform, wich based on the modern MVC framework Laravel. Basically, we offer this CMS system for web presentations with individual desining. In engeneering more complex works, than simple web pages, we use another technologies and metodology of digital visualizations. Please, follow our research laboratory
Jekyll If your website does not require interaction with the database: authorization, user registration, or it is a business card site where there is no need for frequent updating of content through a personal administrative site control panel, Jekyll is an excellent solution. Sites on this system work without a server ( back-end ) component, so they can not be hacked, they are safe and fast. Jekyll static site generator is perfect for landing pages, because there is no concern in servicing anything in PHP, MySQL or Apache, which load the server. On the other hand, the entire interactivity will have to be squeezed out of the front-end using Javascript. Cooking sites, online cinemas, websites for professional news publishers can run on Jekyll
MODx framework For custom development of client sites in all other cases, we use MODx, as the most convenient and fast platform. According to personal observations, sites running on MODx - they work faster and safer and in addition, they are easier to maintain and more optimized than those using the WordPress engine
Opencart system In creating stores we use the Opencart platform. This is the most powerful free content management system for developing online stores with extensive capabilities for customizing and administering sales. Thanks to the native support of this CMS engine of proven and popular frameworks we will create a full-fledged and functional e-shop, fully adaptive for mobile devices
Dílna